CİNSEL FANTEZİ VE CİNSEL SAPKINLIK ARASINDAKİ FARK

CİNSEL FANTEZİ VE CİNSEL SAPKINLIK ARASINDAKİ FARK

TARİH

Değerli okurlar, hepimizin, belki sır gibi sakladığımız, belki partnerimizle paylaştığımız, belki gerçekleştirebildiğimiz belki de henüz gerçekleştirmeyi beklediğimiz cinsel fantezileri vardır. Bu bizim sağlıklı bir cinsel yaşamımızın olduğunu söylemek için yeterli olmasa da gerekli bir olgudur çünkü cinsel sorunları olmayan bireylerin, cinsel fantezilerinin de olması veya cinsel fantezi kurmayı da öğrenmiş olması beklenir. Bunun en güzel örneğini terapi odasında vajinismuslu çiftlerle çalışırken görebiliyoruz. Bir çiftin cinsel sorunları varken, cinsel fantezilerinin olması pek de mümkün olmuyor. Bu açıdan sağlıklı bir cinsel yaşamın gerekliliği olan cinsel fanteziler ve fantezilerle karıştırılan sapıklıklarla ilgili bir yazı kaleme almayı ihtiyaç hissettim.

Seks yapmanın aşamaları kabaca cinsel istek, uyarılma, boşalma ve orgazm olarak sıralanabilir. Cinsel fanteziler işte bu aşamaların daha kolay, hızlı, yoğun ve zevkli olmasını sağlaması bakımından cinsel yaşamın önemli bir parçasıdır. Fanteziler kadın ve erkeğin cinsel isteğini arttırır, erkeğin daha kolay sertleşmesini, kadının daha kolay ıslanmasını, boşalma ve orgazmı daha kolay ve yoğun yaşamayı sağlar. Öte yandan biz cinsel terapistler, çiftlerin seks yapmak için fantezilere muhtaç olmasını ve bağımlı hale gelmesini istemeyiz. Çiftler fantezi olmadan da sevişebilmeli, sertleşme ve ıslanma gibi uyarılma sorunları olmamalı ve boşalma sağlanabilmelidir. Çiftler artık fantezi olmadan seks yapamaz hale geldiğinde ve sürekli yeni arayışlara girdiğinde, cinsel terapiste gitmenin zamanı gelmiş demektir.

Cinsel fantezi dediğimiz şey, çoğunlukla hayal dünyasında kalan, kişinin partnerine, kendisine veya topluma zarar vermeden kendi cinsel yaşamını iyileştirdiği bir aksiyondur. Uzun süreli birlikteliklerin tazelenmeye ihtiyaç duyduklarında, ilerleyen yaşla birlikte uyarılmanın kolay olmadığı zamanlarda, sadece eğlenmek için, çiftlerin birbirlerine yakınlıklarını arttırmak ve farkında olmadıkları duygularını harekete geçirebilmek için kullanılan bir yardım butonudur. Öte yandan bu özellikleri taşımaktan uzak, fanteziden çok sapkınlık halini almış parafililerle cinsel fanteziler karıştırılmamalıdır.

Cinsel fantezilerin, normal cinsel ilişkinin bir öğesi olmasına karşın parafili, normal cinsel ilişkiden sapmayı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu sapma şu şekilde olur: Kişi cinsel açıdan uyarılabilmek için alışılmadık nesneler, durumlar ve eylemlere, tekrarlayıcı ve yoğun bir şekilde ihtiyaç duyar. Cinsel sapkınlıkları olan kişiler partnerlerinden bağımsız olarak, takıntılı oldukları nesne/durum/eyleme yoğun ve sürekli bir ihtiyaç halindedir ve çoğunlukla bu ihtiyaçlarını gidereceklerini düşündükleri davranışları gerçekleştirirler. Bu davranışlarla kendilerine, partnerlerine veya tanımadıkları kişilere zarar verebilir, risk alabilir ve suç işleyebilirler. Sapkınlıkların ilk belirtileri çoğunlukla 18 yaşından önce ortaya çıkar, 15-25 yaşları arasında zirveye ulaşır, yaşla birlikte dürtüler azalsa da yok olmaz ve yaşam boyu sürer. Aşağıda en sık görülen cinsel sapkınlıklar ve bunların ruhsal bozuklukları tanılamak için kullanılan el kitabındaki (DSM-V) açıklamalarına ulaşabilirsiniz.

Teşhircilik: En az 6 aylık bir süre boyunca, kişinin genital organlarını, bunu beklemeyen bir yabancıya göstermesi ile ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici bir biçimde ortaya çıkması.

Fetişizm: Fetişistler, cinsel uyarılmaları, boşalmaları, cinsel doyuma ulaşmaları için, doğrudan cinsellikle ilgili olmayan belirli nesnelerin (Etek, tayt, kot pantolon, deri, saten, topuklu ayakkabı, eldiven, iç çamaşırı vb.) bir ya da birkaçına veya insan vücudunun bir ya da birkaç bölümüne (Ayak, göbek, kalça, meme, el, saç, ten rengi vb.) ihtiyaç duyan kişilerdir. Aksi halde sertleşemezler, boşalamazlar, cinsel doyuma ulaşamazlar. Fetişizmden bahsetmek için En az 6 aylık bir süre boyunca, kişinin bahsedilen nesne veya organları kullanmakla ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici bir biçimde ortaya çıkması beklenir. Takıntılı oldukları nesne veya organ kullanılmadığında sertleşememe, fetişizmin varlığı için önemli bir ipucudur.

Fortçuluk: En az 6 aylık bir süre boyunca, kişinin rızası olmayan bir kişiye dokunması ve sürtünmesi ile ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici bir biçimde ortaya çıkması.

Pedofili: Pedofili için en az 6 aylık bir süre boyunca, 13 yaşında veya daha küçük çocuklara karşı tekrarlayıcı ve şiddetli cinsel istekler veya uyarılmalar olması gerekir. Pedofilili kişi 15 yaşını tamamlamış ve cinsel istek duyduğu kişiden en az 5 yaş büyük olmalıdır. Çocuklarda sarkıntılıkların büyük bölümünü cinsel organların okşanması veya oral seks içermektedir. Pedofililerin %95’i heteroseksüeldir ve %50’si olay sırasında aşırı alkollüdürler.

Mazoşizm: Mazoşistler psikolojik veya fiziksel acıyı, cinsel doyumun ön şartı olarak görürler. Acı çektirilme, dövülme, yaralanma ve itaat etmeyle ilgili yoğun ve sürekli cinsel dürtülerin ve davranışların, en az 6 aylık bir süre boyunca gözlenmiş olması gerekmektedir.

Sadizm: Sadist kişiler başkalarının fiziksel veya psikolojik olarak acı çekmesi, başkasını yönetmek ve onu aşağılamakla ilgili yoğun ve yineleyen cinsel dürtü ve davranışlara sahiptir. Bu dürtü ve davranışların en az 6 ay boyunca gözlenmiş olması beklenir. Her sadistin bir mazoşiste, her mazoşistin bir sadiste ihtiyacı vardır ve sadist, kendinden daha sadistini bulduğunda mazoşiste dönüşür.

Röntgencilik: En az 6 aylık bir süre boyunca, kişinin bunu beklemeyen bir kişiyi çıplakken, soyunurken ya da cinsel etkinlikte bulunurken gözetleme eylemi ile ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici bir biçimde ortaya çıkması.

Transvestik Fetişizm (Crossdresser): Heteroseksüel bir erkeğin, mastürbasyon veya cinsel ilişki gibi cinsel aktivitelerde, uyarılmak için kadın giysilerini giymeye veya kullanmaya ilişkin yoğun cinsel dürtü ya da davranışların yineleyici bir biçimde görülmesidir. Bu dürtüler veya davranışlar en az 6 ay boyunca görülmüş olmalıdır.

Bu cinsel sapkınlıklara ek olarak nekrofili (Ölü bedenlere karşı yoğun ve yineleyen cinsel dürtü ve davranışlar), zoofili (Hayvanlara karşı yoğun ve yineleyen cinsel dürtü ve davranışlar), koprofili (Dışkı yemek veya partnerinin üzerine dışkı yapmasıyla ilgili yoğun ve yineleyen cinsel dürtü ve davranışlar), Ürofili (Partnerin üzerine işeme, kendi üzerine işetme veya çiş içmeyle ilgili yoğun ve yineleyen cinsel dürtü ve davranışlar), Mastürbasyon (Sadece mastürbasyon yoluyla boşalma deneyimi yaşayabilme) gibi örnekler de verilebilir. Peki cinsel fanteziler ile cinsel sapkınlar nasıl ayırt edilir?

1) Cinsel fanteziler gelip geçicidir, kişinin cinsel yaşamının bütününü oluşturmaz, sapkınlıklar ise yaşam boyu devam eder ve kişinin cinsel eylemleri, sapkınlıklarının kölesidir.

2) Cinsel sapkınlığı olan birisi, sadece saplantılı olduğu nesne, durum veya eylemlerle uyarılabilir ancak cinsel fantezilerde “olmasa da olur, olursa daha zevkli olur” düşüncesi hakimdir.

3) Cinsel sapkınlıkları olan insanlar, saplantıları olmadan seks yapamaz. Örneğin topuklu ayakkabı ile ilgili saplantıları olan bir erkek, karısı topuklu ayakkabı giymeden sertleşemez ve cinsel zevk duyamaz. Öyle ki bu tipte bir erkek için esas olan karısı değil, topuklu ayakkabının kendisidir. Bu erkek topuklu ayakkabı giymemiş karısını çırılçıplak gördüğünde sertleşemez ancak ortada bir kadın yokken bir topuklu ayakkabıya dokunarak sertleşip boşalabilir. Bunu fantezi için yapan erkek için ise topuklu ayakkabı, zaten yeterli hızda giden bir aracın gaz pedalına biraz daha basmak gibidir.

Cinsel sapkınlıklarla (parafililerle) ilgili ruh sağlığı uzmanlarının bugün bile, tedavi yöntemi geliştirebilecek kadar bilgisi bulunmamaktadır. Belki psikanaliz gibi bilinçdışıyla ilgilenen terapi ekollerinin faydası olabilir ancak zaten parafililer, tedavi için kliniklere başvurmamaktadır. Çoğu cinsel sapkınlığın, sadece hastalık olmaktan öteye geçerek suç olması, bu konuyla ilgili yapılabilecek bilimsel araştırmaları kısıtlamaktadır. Bir kişi eylemde bulunmadan önce onun cinsel sapkınlığını anlamak mümkün değildir çünkü cinsel sapkınlıkları olanlar, suç işlediklerinin veya işleyeceklerinin farkındalardır ve yakalanana kadar kendilerini kesinlikle gizlerler. Bazen de evliliklerde çiftlerden birinin cinsel sapkınlığının olması bir taraf için evliliği dayanılmaz bir hale sokabilir. Düzelmesini beklemek nafile bir çabadır ve yapılacak en iyi şey ilişkiyi sonlandırmaktır çünkü parafililer tedavi edilemez. Kişi sapkınlıkları olan eşine ve sevgilisine tahammül ettiği sürece kendinin, seks oyuncağından hallice değerinin olduğunu onaylamış olur.

Öte yandan, cinsel fantezilere bağımlı hale gelmenin bir bozukluk olduğunu kabul etmekle birlikte, sapkınlıktan farklı olarak cinsel terapi yoluyla tedavi edilebildiğini söylemek mümkündür. Çünkü ortada olmazsa olmaz bir nesne, durum ya da eylem yoktur. Çiftler türlü duygusal, düşünsel ve ilişkisel nedenlerden dolayı birbirleriyle normal seks yapmaya olan ilgilerini kaybetmiştir ve çift terapisi ile birlikte cinsel terapi, bu çiftlerin herhangi bir fanteziye ihtiyaç duymadan da cinsel uyarılma, haz ve boşalma deneyimi yaşayabilmelerini sağlar.

Uzm. Psikolojik Danışman İsa Özgür ÖZER

CİNSEL FANTEZİ VE CİNSEL SAPKINLIK ARASINDAKİ FARK
Başa dön
Facebook
LinkedIn
Instagram