Grup Terapisi

Grup Terapisi

Daha önce belirlenmiş bir amaç doğrultusunda, 8-20 kişi aralığında oluşturulan grupla gerçekleştirilen bir terapi yöntemidir. Kişiler bu terapi yöntemi doğrultusunda, sorunlarını doğru bir şekilde adlandırarak, geniş bakış açıları geliştirmeyi kazanım olarak edinir. Sosyal hayatta yaşanan sorunların, farklı kişilerle tartışılması ve sorunu yaşayan tek kişinin kendisi olmadığını bilmek, bireyi bir nebze de olsa rahatlatabilmektedir. Terapi sürecinde bireyler, öz farkındalık seviyesini geliştirerek, sorunlarını kendilerine en sağlıklı gelecek çözüm yöntemini belirleme yetisini kazanabilmektedir.
KURUMSAL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Kurumumuz; okulöncesi kurumlara ve şirketlere kurumsal psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Kurumumuz bünyesinde bulunan psikologlarımız, çocuklarla aktif şekilde etkinlikler gerçekleştirerek, çocuklarla etkili bir bağ kurmaktadır. Çocukların en kritik gelişim evresinde sağlıklı ve en uygun müdahaleyi yapmak, psikolojik farkındalıkları yüksek bireyler olabilmeleri için önemlidir. Psikologlarımız, veli ve öğretmenleri sürece dahil ederek, çocukların psikolojik sağlıklarına en iyi gelecek yöntemleri uygulamaktadırlar.
Ayrıca şirketlerin gelişim hedeflerine uygun, işgören ve işverenlere yönelik eğitimler de gerçekleştirilmektedir. İş stresini yönetebilme, iş hayatındaki zorluklarla etkili bir şekilde mücadele edebilme, şirket hedeflerine uygun yönetim teknikleri, etkili iletişim yöntemleri ve kişinin kendi potansiyelini keşfetme sürecine yönelik eğitimler verilmektedir.

Başa dön
Facebook
LinkedIn
Instagram