Merve Çağatay

Merve Çağatay

Psikolog

Çağ Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans süresince çeşitli kurum ve kuruluşlarda, özel kliniklerde, anaokullarında ve hastanelerde staj yaparak mesleki becerilerini geliştirmiştir. Ayrıca çeşitli toplum kuruluşlarında görev alarak projeler düzenlemiştir. Yurtiçi ve yurtdışında çocuk, ergen ve yetişkin terapisi üzerine eğitimler alarak klinik deneyimlerini arttırmıştır. Çukurova Balcalı Hastanesi, Mersin Alzheimer Derneği, Medline, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajlarını başarıyla tamamlamıştır. BDT, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Sınav Kaygısı Müdahalesi, Psikoterapi Teknikleri ve Psikolojik Testler eğitimlerini tamamlamıştır. Şu anda aktif olarak çocuk, ergen ve yetişkin alanlarında hizmet vermektedir.

Verdiği Hizmetler :

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
Ebeveyn Danışmanlığı
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
Sınav Kaygısı Müdahale Programı
Moxo Dikkat Testi
Projektif & Objektif Testler
Çocuk & Ergen Değerlendirme Testleri
Bilişsel Davranışçı Terapi
Kabul ve Kararlılık Terapisi
ÇEPSP (Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık Programı)

Çalıştığı Alanlar :
Depresyon
Özsaygı ve Benlik Gelişimi
Kaygı ve Korku
Okula Uyum Problemi
Kardeş Kıskançlığı
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Sınav Kaygısı
Ayrılma Anksiyetesi
Stres ve Kriz Yönetimi
Öfke Problemleri
Yas Süreci
Boşanma Öncesi ve Sonrası Oluşan Problemler
Dikkat Dağınıklığı ve Dürtüsellik
Yeme, Uyku ve Tuvalet Problemleri

Başa dön
Facebook
LinkedIn
Instagram